چرا تحلیلگر کانال؟

با تحلیلگر کانال، اطلاعات کاملی از عملکرد کانال خود به دست می آورید:

  • اندازه گیری دقیق ورود و خروج اعضای کانال در لحظه
  • آنالیز میزان ماندگاری مخاطبان کانال
  • ثبت تاریخچه اعضای کانال در طول زمان
  • تطبیق زمانی ریزش اعضا با پستهای ارسالی

سنجش دقیق اثربخشی تبلیغات

سنجش دقیق اثربخشی تبلیغات

با تحلیلگر کانال دقیقا اندازه بگیرید یک تبلیغ چه تعداد عضو به کانال شما اضافه کرده است.

بیشتر

شناسایی پستهای ضعیف

تحلیلگر کانال به شما کمک می کند پستهای ضعیف را که منجر به ریزش مخاطب می شوند شناسایی کنید.

بیشتر

شناسایی پستهای ضعیف
سنجش جذابیت کانال برای مخاطب

سنجش جذابیت کانال برای مخاطب

با استفاده از گزارش ماندگاری اعضا، متوجه شوید مخاطبان چقدر کانال شما را دوست دارند و چه مدت با شما همراه می مانند.

بیشتر

مقایسه کیفیت اعضای جذب شده از تبلیغ

با گزارش کیفیت اعضای جدید، متوجه شوید کدام روش تبلیغ کاربران بهتری به کانال شما اضافه می کند.

بیشتر

مقایسه کیفیت اعضای جذب شده از تبلیغ
سرویس پایه سرویس VIP
رایگان بر اساس تعداد اعضا
ورود و خروج q q
تطبیق زمان پست ها q q
ثبت آمار کل اعضا q q
محاسبه طول عمر اعضا R q
مشاهده گزارش در بازه زمانی دلخواه R q
دانلود فایل گزارش ها R q
گزارش کیفیت اعضا R q

سرویس ها

شما می توانید به صورت رایگان از سرویس پایه استفاده کنید و یا با پرداخت مبلغی ماهانه از سرویس VIP بهره مند شوید. با سرویس VIP می توانید ماندگاری مخاطبان کانال را داشته باشید، بازه زمانی گزارش گیری را به دلخواه خود تغییر دهید و ریز گزارشها را به صورت فایل اکسل دانلود نمایید.

قـیـمت گـذاری

استفاده از سرویس پایه برای همه کانالها رایگان است. هزینه سرویس پایه به صورت ماهانه بوده و بر اساس تعداد اعضای کانال شما محاسبه می شود. در صورتی که در کانال خود تبلیغ ارسال می کنید، امکان تهاتر هزینه سرویس VIP با فضای تبلیغ وجود خواهد داشت.

هزینه اشتراک ماهیانه سرویس VIP
تا 50K   50,000 تومان
50K تا 100K   100,000 تومان
100K تا 200K   200,000 تومان
200K تا 500K   500,000 تومان
500K تا 1M   1,000,000 تومان
1M تا 2M   2,000,000 تومان
2M تا 5M   5,000,000 تومان
سرویس پایه برای تمامی کانال ها رایگان است
رهنمای فعال سازی

نحوه فعالسازی

فعالسازی تحلیلگر کانال تلگرام کمتر از 5 دقیقه زمان می گیرد. می توانید جزئیات فعالسازی را در ادامه مطالعه کنید.

بیشتر

مـشـتـریــان مــا