هدف اصلی ما، تولید دیتا و هوشمندسازی فعالیتها در تلگرام است. در هر محصولی هم که معرفی می کنیم، این اصل را برای خود حفظ خواهیم کرد. چه در تبلیغات تلگرام، چه در ابزارهای مدیریت کانال و چه در موتور جستجوی تلگرام، در همه محصولات هدف فعالیت مبتنی بر تولید اطلاعات مفید و ایجاد امکان دسترسی ساده تر به این اطلاعات است.

ما یکی از زیرمجموعه های شرکت رهنما کامیابان نخستین هستیم. رهنما سرمایه گذار اصلی استارتاپ هایی همچون کافه بازار، تلوبیون، بیپ تونز، تپسل و پوشه است.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری از ما دارید، از قسمت تماس با ما، با ما در ارتباط باشید.