مقایسه کانال های تبلیغاتی تلگرام

نام کانال متوسط بازدید تعداد اعضا تعداد پست در روز نرخ حذف پست امتیاز بررسی در تلگرام
راهنما راهنما راهنما راهنما راهنما
1 307128 3012607 130.85714285714 0.35698689956332 0 u
2 248265 3065169 136 0.15966386554622 2 u
3 182443 2209148 83.142857142857 0.14432989690722 0 u
4 143477 2516373 138.42857142857 0.17440660474716 0 u
5 299834 2214594 63.714285714286 0.16816143497758 5 u
6 1998054 0 u
7 2287218 0 u
8 1848033 2 u
9 1714596 0 u
10 1324795 0 u
نمایش بیشتر
صفحه: 1

دیدگاه ها: