پلتفرم تبلیغات تلگرام

از میان تمام کانال های تلگرام، کانال های هدف تبلیغ خود را بر اساس اطلاعات تحلیلی دقیق انتخاب کرده و با یک کلیک تبلیغ را ارسال کنید.

تحلیلگر کانال تلگرام

جدیدترین ابزار برای مدیران کانال های تلگرام: آمار لحظه ای ورود و خروج اعضای کانال تلگرام، آنالیز طول عمر مخاطبان کانال تلگرام

صرفه جویی در زمان با پلتفرم تبلیغات ادشات

شناخت بهتر مخاطبان با تحلیلگر کانال ادشات

مـشـتـریـان مـا

2016 - 2017 © تمامى حقوق مادى و معنوى این سایت مربوط به ادشات مى باشد.